Loading...
 

králů

Na začátku hry při plnění úkolů tutoriálu máš možnost vybrat si, zda se staneš králem či guvernérem. Pokud chceš vládnout vlastnímu království a vybírat daně, vyber si krále. Pokud si vybereš guvernéra a budeš se později chtít stát králem, můžeš to udělat po postavení ambasády. V ambasádě v záložce Království najdeš informace o království, ve kterém se nacházíš, a tlačítko "Založit království". Klikni na ně, pokud si přeješ zahájit korunovaci a stát se králem.

 

Image

 

Ale pozor na toto:

a) První korunovace je okamžitá, druhá trvá 1 den, třetí 2 dny a tak dále.
b) Změna zpět na guvernéra je možná až 24 hodin po korunovaci.

Poté, co se v ambasádě prohlásíš za krále, začnou některé z tvých vesnic generovat vliv na své okolí. Nezapomeň, že jako král můžeš mít aktivní pokladnici pouze v polovině svých vesnic a že jen tyto vesnice budou generovat vliv. Pokud jsou na tvém území vesnice jiných hráčů, tvým úkolem je chránit je před útoky. Na oplátku od nich můžeš vybírat daně v podobě surovin. Jako král můžeš založit alianci, nebo se připojit k nějaké již existující. Na vesnice ve svém království bys neměl útočit. Pokud to uděláš, všechny vesnice patřící danému hráči tvé království opustí. Králové můžou také povýšit některé ze svých důvěryhodných guvernérů na vévody. To jim přidá další pravomoci a můžou také vidět více informací ze svého království či aliance.


Jak rozšířím své království? Jak získám nové guvernéry?

Abys mohl rozšířit své království a získat nové guvernéry, musíš nejprve zvýšit svůj vliv. Území království je určeno vesnicemi krále, ve kterých se nachází aktivní pokladnice. Čím více obyvatel tyto vesnice mají, tím větší je jejich vliv na okolní políčka. (Pro podrobnější informace se podívej na stránku o tom, jak funguje vliv.) Jakmile tvůj vliv na vesnici guvernéra v jiném království přesáhne 50 %, můžeš ho pozvat do svého království. Klikni na jeho vesnici na mapě. Na pozici "4 hodiny" najdeš tlačítko "Pozvat do království". Pokud guvernér dostane pozvánku a stane se neaktivním, po 3 dnech automaticky vstoupí do nového království.

Image

 

Rychlý přehled krále

  • Tvá sféra vlivu záleží na populaci tvých vesnic, ve kterých máš aktivní pokladnici.
  • Pokud tvá vesnice generuje větší sféru vlivu než vesnice sousedního krále, jeden čtvereček mapy bude přiřazen ke tvému království. To platí i pro vesnice stojící na těchto čtverečcích.
  • Pokud tam bude stát vesnice guvernéra, můžeš tohoto hráče pozvat do svého království.
  • Král může pozvat hráče, aby se stal jeho guvernérem, pokud je alespoň jedna vesnice tohoto hráče na území jeho království.
  • Tvým úkolem je chránit vesnice ve tvé sféře vlivu. Na oplátku získáš suroviny v podobě daní.
  • Guvernéři tě také můžou zásobovat poklady.
  • Poklady ve tvé pokladnici produkují suroviny pro tvou vesnici a vítězné body pro tvou alianci. Kromě toho také poklady přidávají bonus ke tvé sféře vlivu.

Pokud král abdikuje, zůstane bez aliance pouze v následujícím případě:

 

Zpět na předchozí stránku                                                                                                          zpět Králů