Loading...
 

Wodopój

 

tiki-download_file.php?fileId=281&displa

Koszt budowy

780 420 660
540    

Wymagania

Tylko u Rzymian  
Stajnia Poziom 20
Miejsce zbiórki Poziom 10

Opis

Przy Wodopoju poddani troskliwie zajmują się wojskowymi końmi. Dzięki temu czas szkolenia jazdy jest krótszy i zmniejsza się zużycie zboża przez kawalerię. Budowla ta może zostać postawiona także w rzymskich osadach z Cudem Świata.

Wodopój skraca czas szkolenia kawalerii o 1% na poziom (patrz tabela niżej). Dodatkowo budowla obniża zużycie zboża o jedną jednostkę zboża na godzinę poszczególnych jednostek rzymskiej konnicy, w zależności od poziomu budynku:

 

Ulepszenie

Poziom         tiki-download_file.php?fileId=841 tiki-download_file.php?fileId=842 tiki-download_file.php?fileId=876 Bonus czasu szkolenia (%)
1 780 420 660 540 00:11:00 5 4 1
2 1000 540 845 690 00:16:30 3 4 2
3 1280 690 1080 885 00:23:30 3 5 3
4 1635 880 1385 1130 00:35:00 3 6 4
5 2095 1125 1770 1450 01:09:00 3 7 5
6 2680 1445 2270 1855 02:25:00 3 9 6
7 3430 1845 2905 2375 03:35:00 3 11 7
8 4390 2365 3715 3040 04:50:00 3 13 8
9 5620 3025 4755 3890 05:50:00 3 15 9
10 7195 3875 6085 4980 06:40:00 3 19 10
11 9210 4960 7790 6375 08:05:00 4 22 11
12 11785 6345 9975 8160 09:30:00 4 27 12
13 15085 8125 12765 10445 11:10:00 4 32 13
14 19310 10400 16340 13370 12:35:00 4 39 14
15 24720 13310 20915 17115 14:30:00 4 46 15
16 31640 17035 26775 21905 16:15:00 4 55 16
17 40500 21810 34270 28040 18:45:00 4 67 17
18 51840 27915 43865 35890 22:10:00 4 80 18
19 66355 35730 56145 45940 25:30:00 4 96 19
20 84935 45735 71870 58800 28:55:00 4 115 20

 

Błąd Plugin execution pending approval

This plugin was recently added or modified. Until an editor of the site validates the parameters, execution will not be possible.

Czasy budowy

 

 

 

 

 

 


Switch Language