Loading...
 

Vahalar

 

Krallığınız içinde bulunan bir vahayı askerleriniz ile işgal edebilir ve ele geçirebilirsiniz. İlk olarak vahşi hayvanları temizlemeniz gerekmektedir. İşgal edilen vaha her zaman içinde en çok asker barındıran krallığa ait olacaktır. Bir vaha krallık içinde beş oyuncuya kadar hammadde üretim bonusu verebilir. Fakat bunun için vahanın sizin 7x7 yakınınızda olması ve elçiliğiniz içerisinde serbest vaha alanının bulunması gerekmektedir. Vahaya destek olarak gönderilen askerlerin tahıl giderleri, askerlerin ana köyü tarafından karşılanacaktır.

Sıralamaya göre verilen hammadde üretim bonusu:

 1. Yüzde  25
 2. Yüzde  20
 3. Yüzde  15
 4. Yüzde  10
 5. Yüzde  5

 

Destek olarak gönderilen askerler elde edilebilecek hammadde bonusunu arttırmasının yanında, vahanın fethedilmesini de engellemeye yarar. Krallığınız için bir vaha fethedebilmeniz için şunları yapmanız gerekir:

 • En az bir askeri birim ile desteklemek
 • Elçilik binanızdan vaha olarak atamak

 

Bunlardan başka bir koşul daha vardır, vaha krallığınızın sınırları içinde veya sınırlarında bulunması gerekir. Vahayı savunan tüm askeri birimler yenildiği takdirde, vaha tekrar Vahşi Vaha haline gelecektir.

picture.pngImage  

 

Bir vahayı köyünüze atayabilmeniz için yapmanız gereken temel gerekler nelerdir?

 • Vaha krallığınız sınırları içerisinde olmalıdır(Haritada sarı ile sınırları gösterilir).
 • Vaha ilgili köye maksimum 3.61 kare uzaklıkta olmalıdır, yani sizin etrafınızda oluşan 7x7 karelik alanda bulunmalıdır.

Bu gereksinimler yerine getirildikten sonra Elçilik binanız yoluyla vahayı köyünüze atayabilirsiniz.

 

Bonus üretim desteği nasıl işler?

Bir vaha kazandıktan sonra aşağıdaki bonusları kazanırsınız:

 • Vahayı desteklediğiniz asker başına vahanın yüzde desteği kadar üretim kazanırsınız. Bu demek oluyorki, yüzde 25 tahıl bonusu veren bir vahada bulunan 10 askeri birim, köyünüz için saatte 10 tahıl üretimi sağlayacaktır. Eğer bu 10 askeri birim yüzde 25 tahıl ve yüzde 25 tuğla bonusu veren bir vahayın desteklerse, saatte 10 tahıl ve 10 tuğla üretimi sağlayacaktır.
 • Etkinize göre vahadan saatlik üretim bonusu alırsınız. Bu yüzde bonusu alabilmek için önce Elçilik binanızdan vahayı atamanız gerekir.

 

Sıralama  Odun/Tuğla/Demir/Tahıl Odun+Tahıl/Demir+Tahıl/Tuğla+Tahıl 50 % Tahıl
1 25 % 25 % + 25 % 50 %
2 20 % 20 % + 20 % 40 %
3 15 % 15 % + 15 % 30 %
4 10 % 10 % + 10 % 20 %
5 5 % 5 % + 5 % 10 %

Switch Language