Loading...
 

Koninkrijken

Image

In Travian: Kingdoms kun je zowel als koning of als gouverneur spelen. Beide rollen hebben zowel voor- als nadelen. Je kunt als gouverneur jezelf te allen tijde tot koning kronen of toetreden tot één van de omliggende koninkrijken.

Aan het begin van het spel wordt een speler automatisch deel van het meest dichtbij liggende koninkrijk. Als gouverneur, kun je alleen een koninkrijk verlaten door jezelf tot koning te kronen. Aangezien het koninkrijk bepaald wordt op basis van de locatie van jouw eerste dorp, kun je wanneer je een tweede dorp sticht zelf een koninkrijk kiezen. Een andere mogelijkheid is jouw eigen koning aan te vallen om zo een uitzetting te provoceren. Dit zal echter alleen gebeuren als de koning terug aanvalt. Zodra een andere koning meer invloed heeft op een dorp, kan de gouverneur tot zijn koninkrijk toetreden.

De rol van een koning is bedacht voor de militair actieve spelers, terwijl gouverneurs een grotere nadruk leggen op de ontwikkeling van hun economie. De vereiste activiteit voor gouverneurs is niet zo hoog als voor een koning. Als koning tonen jouw dorpen - afhankelijk van hun populatie - hoe machtig jij bent. Als jouw dorpen meer macht hebben dan die van andere koning zullen er meer kaart blokjes in jouw koninkrijk vallen. Een dorp op deze plek behoort daarmee als koning.

Het is de rol van de koning zijn gouverneurs te beschermen. Koningen ontvangen accijns hiervoor. Deze accijns komen alleen binnen als het koninkrijk beschermd is. Wanneer er een aanval is, wordt de voorraad accijns eerst geplunderd gevolgd door het Pakhuis van de gouverneur.

Je kunt jouw koninkrijk uitbreiden door jouw dorpen slim te stichten. De hoeveelheid schatten die jij ontvangt als kleine hoeveelheden accijns, zijn ook van groot belang voor de grootte van jouw koninkrijk. Je kunt ze ook stelen van van andere koningen en zo jouw koninkrijk laten groeien ten kosten van hun.

Op zijn beurt kun je als gouverneur rekenen op bescherming door jouw koning en meer aandacht besteden aan het upgraden van je dorp. Zelfs binnen koninkrijken zijn er genoeg taken die verricht moeten worden om het verdere welzijn van de samenleving waar je deel van uit maakt te bevorderen. Normaal gesproken profiteren zowel koning als gouverneurs van het systeem met koninkrijken.

Image

De invloedssfeer van een koning? wordt gemarkeerd op de kaart en laat in één oogopslag zien welke gouverneurs zich in zijn gebied hebben gevestigd. De invloed? van een koning wordt berekend aan de hand van hun populatie en de hoeveelheid schatten in hun Schatkamer. Alleen dorpen met een actieve schatkamer geven invloed. invloed? is bijzonder belangrijk wanneer meerdere ((Koningen|koningen) een bepaalde plek op de kaart claimen.

 

Oases

Een koninkrijk bestaat niet alleen uit dorpen, maar normaal gesproken uit een aantal oases. In Travian: Kingdoms behoren deze oases niet langer tot bepaalde spelers maar maken zij deel uit van het koninkrijk waarbinnen ze liggen.

Image

Zodra een oase vrijgespeeld is van wilde dieren wordt hij als bezet beschouwd en toegewezen aan een koninkrijk. Spelers uit dat koninkrijk kunnen nu troepen naar deze oase sturen en invloed? genereren. De top 5 spelers met de meeste troepen delen de productiebonus.

Voor meer informatie bezoek onze oase pagina.

 

Waarom zijn de oases aangepast?

In T4 konden oases maar tot een speler behoren. Dit zou tot rivaliteit leiden binnen het koninkrijk in Travian: Kingdoms. Het nieuwe oases concept maakt het beschikken over extra oases een gemeenschappelijk doel voor het koninkrijk waar iedereen aan deel kan nemen. Vandaar dat het de samenhang binnen een koninkrijk versterkt en meer betekenis geeft aan de grenzen ervan, met name voor gouverneurs.

 

Roverskampen

Om de paar dagen komt er een invasie van een groep rovers die hun kamp opslaan in het koninkrijk. Hoe meer spelers er zijn in een koninkrijk, hoe meer Roverskampen verschijnen. Deze kampen kunnen echter niet door één speler bestreden worden. Hiervoor moeten de roverskampen tot vijf keer succesvol verslagen zijn door verschillende spelers.

Wanneer een roverskamp? niet succesvol bestreden is gedurende een bepaalde periode, zullen zij het initiatief nemen en omliggende dorpen aanvallen.

Behalve grondstoffen kunnen gouverneurs ook schatten vinden in de roverskampen welke worden afgestaan aan de koning via het accijnsfonds.

Voor meer informatie bezoek onze Roversschuilplaatsen en Kampen pagina.

 

Oorlog tussen koning en gouverneur

Wanneer een koning een dorp van een van zijn gouverneurs binnen zijn koninkrijk aanvalt, verlaat de gouverneur automatisch het koninkrijk met al zijn dorpen. De status van de gouverneur veranderd dan naar "vijandig". De enige manier om een dergelijke actie van een koning terug te draaien is om hem een vredesverzoek te sturen. Pas daarna kan een gouverneur terugkeren naar het koninkrijk.

In een aantal gevallen kan een gouverneur ook op eigen voorwaarden van koninkrijk veranderen: Wanneer hij aangevallen is door zijn koning, wanneer hij een uitnodiging van een andere koning gekregen heeft om toe te treden tot zijn koninkrijk of als hij een eigen kroningsceremonie houdt. Een uitnodiging van een andere koning kan alleen verstuurd worden wanneer die koning meer invloed? heeft op het hoofddorp van de gouverneur dan de huidige koning.

Wanneer een koning drie dagen niet ingelogd heeft of wanneer zijn populatie naar nul is teruggebracht, treedt hij automatisch af. Wanneer een gouverneur drie dagen of langer inactief is, verandert hij automatisch van koninkrijk als hij daartoe een uitnodiging ontvangt van een andere koning die meer invloed? heeft op het hoofddorp. Wanneer een koning aftreedt, zal hij samen met zijn gouverneurs toetreden tot een koninkrijk van dezelfde alliantie. Wanneer er echter geen alliantie of koninkrijk is die invloed? op het gebied heeft, zullen zij zich wenden tot de koning met de meeste invloed?.

Wanneer een dorp van een Governor veroverd is door zijn eigen koning kan de gouverneur de laatste 3 dagen geen lid geweest zijn van het koninkrijk. Een gouverneur kan geen dorp van een koning veroveren zolang zij in dezelfde alliantie zitten.

 

Waarom deze veranderingen?

Wij verwachten met dit systeem een grotere samenwerking tussen grote en kleine spelers. Voor een sterke koning zijn zwakkere spelers in het gebied niet langer automatisch een farm, maar kunnen zij ook virtueel deel worden van hun koninkrijk. Aan de andere kant loont het zich sterke koningen aan te vallen en zoveel mogelijk schatten mee te nemen. Het doel is om meer onenigheid te veroorzaken tussen even sterke spelers. Koninkrijken maken het ook eenvoudiger de machtscentra op de kaart zichtbaar te maken en vooral nieuwe spelers vinden het makkelijker met andere spelers samen te werken.


LET OP:

 


Terug naar de vorige pagina Terug naar Top


Taal veranderen