Loading...
 

Görevler

Translation of this page is incomplete.

Wren

tiki-download_file.php?fileId=925&display
Başlık Gereken         Diğer
Birer tane seviye 1   150 150 100 50  
Ambar inşa et   0 0 0 500  
Tarla 1   260 350 260 70  
Bir Depo inşa et   300 300 300 0  
Kil Ocağı seviye 1   150 350 50 100  
Oduncu seviye 1   100 250 120 150  
Demir Madeni seviye 1   260 210 60 150  
Tüm Tarlalar seviye 2 Tüm Tarlalar seviye 1 1000 1400 1000 350  
Birer tane seviye 2 Birer tane seviye 1 350 350 300 300  
Tüm hammadde alanları seviye 2 Birer tane seviye 2 975 1000 1050 750  
Tüm Tarlalar seviye level 3 Tüm Tarlalar seviye level 2 1200 1500 1200 500  
Tüm hammadde alanları seviye 3 Tüm hammadde alanları seviye 2 1200 1200 1000 750  
Depo seviye 3 Bir Depo inşa et 500 600 360 0  
Tarla seviye 5 Tüm Tarlalar seviye level 3 625 800 600 200  
Ambar seviye 3 Ambar inşa et 300 400 250 0  
Birer tane seviye 5 Birer tane seviye 2 2400 2400 2400 2400  
Değirmen inşa et One Cropland to level 5       1400  
Depo seviye 5 Depo seviye 3 700 800 400 0  
Tüm hammadde alanları seviye 5 Birer tane seviye 5 5000 5000 4000 4000  
Ambar seviye 5 Ambar seviye 3 300 400 250 0  
Tüm Tarlalar seviye 5 Tarla seviye 5 3000 4000 3000 1000  
Tüm hammadde alanları seviye 7 Tüm hammadde alanları seviye 5 11500 12000 8000 7000  
Tüm Tarlalar seviye 7 Tüm Tarlalar seviye 5 5000 6000 5000 1500  
Depo seviye 10 Depo seviye 5         Depo seviye 12
Ambar seviye 10 Ambar seviye 5 500 550 400 0  
Kil ocağı seviye 10 Tüm hammadde alanları seviye 7 5000 2500 5000 3333  
Oduncu seviye 10 Tüm hammadde alanları seviye 7 2500 6000 3500 4000  
Demir madeni seviye10 Tüm hammadde alanları seviye 7 6000 5000 1500 3500  
Tuğla fabrikası inşa et Kil ocağı seviye 10 0 1000 0 0  
Bıçkıhane inşa et Oduncu seviye 10 1000 0 0 0  
Dökümhane inşa et Demir madeni seviye 10 0 0 1000 0  
Tarla seviye 10   4500 5500 4500 1000  
Tüm hammadde alanları seviye 10 Tüm hammadde alanları seviye 7 30000 30000 20000 25000  
Tüm Tarlalar seviye 10 Tarla seviye 10 25000 30000 25000 7000  
Fırın inşa et

Tarla seviye 10

      7000  
Tüm hammadde alanları seviye 12 Tüm hammadde alanları seviye 10 66000 66000 33000 44000  
Tüm Tarlalar seviye 12 Tüm Tarlalar seviye 10 33000 35000 30000 10000  
Hammadde Alanları 5 Köyde seviye 10 Tüm hammadde alanları seviye 10 100000 100000 100000 0  
Tarlalar 5 Köyde Seviye 10   0 0 0 100000  
Hammadde Alanları 12 Köyde Seviye 10 Hammadde Alanları 5 Köyde Seviye 10 150000 150000 150000 0  
Tarlalar 12 Köyde seviye 10 Tarlalar 5 Köyde Seviye 10 0 0 0 150000  
Anında Bitir           3 tiki-download_file.php?fileId=944

 

Maceracı

tiki-download_file.php?fileId=926&display
Başlık Gereken         Diğer
Köyünü tekrar adlandır   50 75 25 100  
5 Birim   550 350 650 0  
5 Birim   450 550 250 0  
5 Birim   475 325 175 0  
Vergi topla           35 tiki-download_file.php?fileId=941
Elçilik inşa et   150 100 120 60  
Hayvan yakala 3 Macera 150 200 110 90  
Kışla seviye 3   600 350 700 300  
Akademi inşa et Kışla seviye 3 180 130 70 30  
3 Vergi topla Vergi topla         50 tiki-download_file.php?fileId=941
25 Birim 5 Birim 1500 900 1600 0  
25 Birim 5 Birim 1050 1300 600 0  
25 Birim 5 Birim 1200 1000 500 0  
Akademi seviye 5 Akademi inşa et 1300 1000 600 300  
Demirci seviye 3 Academi seviye 5 500 700 1000 300  
Ahır 1 Demirci seviye 3 200 120 150 100  
Equites Legati araştır Ahır 1 600 500 200 0  
Kaşif araştır Ahır 1 700 500 300 0  
Casus araştır Ahır 1 700 500 300 0  
 5 Equites Legati 

Eğit

 Equites Legati 

Araştır

350 400 25 0  
5 Kaşif 

Eğit

  450 200 75 0  
5 Casus

Eğit

Casus 

Araştır

450 250 50 0  
Casusluk yap           100 tiki-download_file.php?fileId=941
10 vergi topla 3 vergi topla         100 tiki-download_file.php?fileId=941
250 Birim 100 Birim 10000 6000 14000 0  
250 Birim 100 Birim 8000 12000 4000 0  
250 Birim 100 Birim 9000 7000 3500 0  
Atölye inşa et Akademi seviye 5 200 2000 200 0  
10 kuşatma Birimi Atölye inşa et 5000 1000 1000 1000  
50 vergi topla 10 vergi topla         200 tiki-download_file.php?fileId=941
1000 birim 500 Birim 30000 18500 37500 0  
1000 Birim 500 Birim 22500 26000 11250 0  
1000 Birim 500 Birim 25000 18500 9000 0  
100 vergi topla 50 vergi topla         300 tiki-download_file.php?fileId=941
3000 Birim 1000 Birim 33333 16666 33333 0  
3000 Birim 1000 Birim 23333 30000 13333 0  
3000 Birim 1000 Birim 26666 20000 10000 0  
300 vergi topla 100 vergi topla         400 tiki-download_file.php?fileId=941
10000 Birim 3000 Birim 66666 33333 66666 0  
10000 Birim 3000 Birim 46666 60000 26666 0  
10000 Birim 3000 Birim 53333 40000 20000 0  
30000 Birim 10000 Birim 88888 55555 88888 0  
30000 Birim 10000 Birim 66666 80000 33333 0  
30000 Birim 10000 Birim 77777 60000 40000 0  
1000 vergi topla 300 vergi topla         500 tiki-download_file.php?fileId=941
100000 Birim 30000 Birim 100000 70000 100000 0  
100000 Birim 30000 Birim 88888 90000 50000 0  
100000 Birim 30000 Birim 90000 75000 55555 0  
3000 vergi topla 1000 vergi topla         1000 tiki-download_file.php?fileId=941
Başka bir oyuncuyu destekle           65 tiki-download_file.php?fileId=941
Sığınak kur   70 50 50 0  
Sığınak seviye 5   150 200 115 50  
İttifak   500 500 500 500  
Haydut sığınağına saldır   500 500 500 500  
Vaha ilhak et   400 350 250 150  

 

Klan Reisi

tiki-download_file.php?fileId=924&display
Başlık Gereken         Diğer
Molozu temizle   50 50 100 50  
Macera           25 tiki-download_file.php?fileId=941
Bir at kullan Macera 120 150 80 140  
Pazar Yeri inşa et   50 50 100 50  
Hammadde ticareti Pazar Yeri inşa et 125 150 70 100  
Eşya sat           500 tiki-download_file.php?fileId=943
Teklif ver           2 tiki-download_file.php?fileId=942
3 Macera

Macera

        75 tiki-download_file.php?fileId=941
10 Macera 3

Macera

        100 tiki-download_file.php?fileId=941
Kahraman seviye 5           3 tiki-download_file.php?fileId=942
20 Macera 10

Macera

        125 tiki-download_file.php?fileId=941
Köşk inşa et   5000 3500 3500 4000  
Köşk seviye 5 Köşk İnşa Et         Köşk/Saray seviye 10
3 Göçmen Eğit Köşk Seviye 5 5000 4000 6000 0  

3 Göçmen Eğit

Köşk Seviye 5

4500 6000 4500 0  

3 Göçmen Eğit

Köşk Seviye 5

6000 5000 4000 0  
Tam teçhizat           150 tiki-download_file.php?fileId=941
Pazar Yeri Seviye 5 Pazar Yeri İnşa Et 200 200 333 150  
Yeni Köy Kur 3 Göçmen Eğit 3500 3500 3500 1000  
Hammadde Gönder Yeni Köy Kur 700 1000 1300 300  
Anında Teslimat Hammadde Gönder         2 tiki-download_file.php?fileId=944
Belediye İnşa Et 3 Göçmen Eğit         800 tiki-download_file.php?fileId=876
Küçük Festival Belediye İnşa Et         500 tiki-download_file.php?fileId=876

Kahraman seviye 10

Kahraman Seviye 5

        3 tiki-download_file.php?fileId=942
33 Macera 20 Macera         250 tiki-download_file.php?fileId=941
Şehir ya da Yeni Köy Yeni Köy Kur         1000 tiki-download_file.php?fileId=876
50 Macera 33 Macera         350 tiki-download_file.php?fileId=941
Büyük Festival Küçük Festival 10000 11000 11000 1500 2000 tiki-download_file.php?fileId=876

Kahraman seviye 25

Kahraman Seviye 10

        4 tiki-download_file.php?fileId=942

Kahraman seviye 50

Kahraman Seviye 25

        5 tiki-download_file.php?fileId=942
5 Köye Sahip Ol Şehir yada Yeni Köy         3000 tiki-download_file.php?fileId=876

Kahraman seviye 100

Kahraman Seviye 50

        6 tiki-download_file.php?fileId=942
10 Köye Sahip Ol 5 Köye Sahip ol         3500 tiki-download_file.php?fileId=876
15 Köye Sahip Ol 10 Köye Sahip ol         4000 tiki-download_file.php?fileId=876
200 Macera 100 Macera         1000 tiki-download_file.php?fileId=941

Kahraman seviye 150

Kahraman Seviye 100

        7 tiki-download_file.php?fileId=942
350 Macera 200 Macera         2000 tiki-download_file.php?fileId=941
20 Köye Sahip ol 15 Köye Sahip ol         5000 tiki-download_file.php?fileId=876

Kahraman seviye 200

Kahraman Seviye 150

        8 tiki-download_file.php?fileId=942
500 Macera 350 Macera         3000 tiki-download_file.php?fileId=941

Kahraman seviye 250

Kahraman Seviye 200         10 tiki-download_file.php?fileId=942
Derebeyi ata           40 tiki-download_file.php?fileId=941
Kahramanını eğit   150 150 100 75  
Kahramanı iyileştir           30 tiki-download_file.php?fileId=941
Bir Oyuncuyu Davet Et           55 tiki-download_file.php?fileId=941

Switch Language