Loading...
 

Wodopój

 

tiki-download_file.php?fileId=281&displa

Koszt budowy

780 420 660
540    

Wymagania

Tylko u Rzymian  
Stajnia Poziom 20
Miejsce zbiórki Poziom 10

Opis

Przy Wodopoju poddani troskliwie zajmują się wojskowymi końmi. Dzięki temu czas szkolenia jazdy jest krótszy i zmniejsza się zużycie zboża przez kawalerię. Budowla ta może zostać postawiona także w rzymskich osadach z Cudem Świata.

Wodopój skraca czas szkolenia kawalerii o 1% na poziom (patrz tabela niżej). Dodatkowo budowla obniża zużycie zboża o jedną jednostkę zboża na godzinę poszczególnych jednostek rzymskiej konnicy, w zależności od poziomu budynku:

 

Ulepszenie

Poziom         tiki-download_file.php?fileId=841 tiki-download_file.php?fileId=842 tiki-download_file.php?fileId=876 Bonus czasu szkolenia (%)
1 780 420 660 540 00:11:00 5 4 1
2 1000 540 845 690 00:16:30 3 4 2
3 1280 690 1080 885 00:23:30 3 5 3
4 1635 880 1385 1130 00:35:00 3 6 4
5 2095 1125 1770 1450 01:09:00 3 7 5
6 2680 1445 2270 1855 02:25:00 3 9 6
7 3430 1845 2905 2375 03:35:00 3 11 7
8 4390 2365 3715 3040 04:50:00 3 13 8
9 5620 3025 4755 3890 05:50:00 3 15 9
10 7195 3875 6085 4980 06:40:00 3 19 10
11 9210 4960 7790 6375 08:05:00 4 22 11
12 11785 6345 9975 8160 09:30:00 4 27 12
13 15085 8125 12765 10445 11:10:00 4 32 13
14 19310 10400 16340 13370 12:35:00 4 39 14
15 24720 13310 20915 17115 14:30:00 4 46 15
16 31640 17035 26775 21905 16:15:00 4 55 16
17 40500 21810 34270 28040 18:45:00 4 67 17
18 51840 27915 43865 35890 22:10:00 4 80 18
19 66355 35730 56145 45940 25:30:00 4 96 19
20 84935 45735 71870 58800 28:55:00 4 115 20

 

Błąd Plugin execution pending approval

This plugin was recently added or modified. Until an editor of the site validates the parameters, execution will not be possible.

Czasy budowy