Loading...
 

Průvodce pro začátečníky - příkladová žádost o obranu

Příkladová žádost o obranu

 

Intro:

Travian: Kingdoms vyžaduje velké množství komunikace. Většina nováčků se sice spoléhá na své krále a vévody kteří jsou mnohdy schopní, ale leckdy král má království o sto lidech a nemůže řešit každý útok, který se objeví. Dnes si tedy vysvětlíme, jak sami požádat o def.

 

Def znamená v AJ obrana a jedná se akronym slova defence. O obranu se většinou žádá pomocí HZ - hromadné zprávy. Guvernér může požádat skrze HZ své království a zároveň tutéž zprávu kopírovat třeba def koordinátorovi přátelské aliance poblíž, či konkrétním lidem.

 

Vždy se snažíme zachovat chladnou hlavu a píšeme vždy důležité informace a vyhneme se naprosto zbytečným přídavkům typu “Dneska je mi hrozně a ještě musím bránit vesnici, bla bla”. Psát krátké a výstižné zprávy je umění které se učí i manažeři ve velkých korporacích.

 

Příprava:

Jako první věc zjišťujeme, zda útok jde rychlostí katapultů. Obvykle se to dělá tím, že se otevře menu útoku na hráče který na nás jde a klikne se na jakoukoliv jednotku a potvrdí abychom věděli jak rychle se daná jednotka dostane k nepříteli. Pak se jen okno zruší.

 

Příklad z praxe: Útočník jde 5 hodin cesty ze své vesnice. Pěší jednotka z mé vesnice k němu dorazí za 2 hodiny. Vypadá to, že útočník jde katapulty. Neklamným znakem katapultování vesnice jsou vícečetné útoky následující na sebe v krátkých intervalech.

 

Dále zjišťujeme kdo útočí a v kolik na vteřinu přesně dorazí do naší vesnice. Je dobré sledovat své okolí, někteří útočníci jsou příliš silní a vyplatí se třeba bránit až druhý třetí útok.

 

Příklad z praxe: Útočník útočí dvanácti útoky na naši vesnici. Potřebujeme na každé dvě vlny útoku alespoň 500 jednotek defu, na tzv mezidef abychom za co nejmenší ztráty ubránili co nejvíce proti katapultům které ničí budovy ve vesnici. Zkopírujeme tedy rozpis či vypíšeme dopady útoků do naší žádosti o obranu s instrukcemi na posílání defu na určité časy.

 

Samotná příprava def zprávy:


Předmět - Urgentní žádost o def
Žádám o def do vesnice XY

Prosím také XX špehů/nechci špehy mám jich dost.
útočník je ZYX

Dorazí do vesnice XY v XX:XX:XX hod

Moje zeď je úrovně XZ a sýpka kapacity X tisíc, plná/prázdná
Chci obilí/nechci obilí. Prosím nepište pod moji žádost, ať sem mohu případně psát další vývoje situace či žádat o obilí. Otázky zodpovím v soukromé poště.

 

Speciální kategorie žádostí je žádost o perma def. Permanentní obrana se používá v případech, kdy jsme přišli o většinu/veškeré naše jednotky. Lidé kteří ji posílají pak automaticky počítají, že obrana u Vás zůstane déle. Je nutné se o cizí jednotky starat a živit je obilím jako vlastní. Pokud necháme jednotky podporovatelů umřít hlady, nikdo nás pak nebude chtít podporovat. Obilí si buď sháníme sami, anebo o něj žádáme pod zprávou.

 

Předmět - Žádost o perma def
Žádám o perma def do vesnice XY

Odhaduji, že XXXX jednotek def pěchoty od každého stačí.

Prosím také XX špehů/nechci špehy mám jich dost.
Očekávám že brzy zaútočí někdo z aliance XYZ.

Moje zeď je úrovně XZ a sýpka kapacity X tisíc, plná/prázdná
Chci obilí/nechci obilí. Prosím nepište pod moji žádost, ať sem mohu  případně psát další vývoje situace či žádat o obilí. Otázky zodpovím v soukromé poště.

 

A jsme připraveni zprávu odeslat:

Následuje realizace obran, odeslání HZ, či kopie zprávy konkrétním lidem. V rámci obrany doporučuji stáhnout veškeré ofenzivní jednotky pryč z vesnice a spotřebovat veškeré suroviny, anebo je poslat chudým přátelům. Špehy vždy nechávat ve vesnicích s obranou, nechceme upozornit nepřítele, že máme obranu, pokud nás odhalí, zaútočí na nás v době,  kdy obranu nemáme. Špehové se posílají pryč řádově sekundy před dopadem útoku a ne všichni. Hrdinu je dobré nechat ve vesnici, dostane zkušenosti, plus musíme hrdinovi vždy odendat strašpytlovy boty, nebo naši podporovatelé získají pocit, že jsme se nepodíleli na obraně.

 

O jednotky v naší vesnici je nutné se starat. Obilí se rychle dostane do záporných hodnot a ubývá. Je nutné zasílat sem obilí a zároveň kontrolovat celý proces až do dopadu útoku. Pokud víte, že zde nebudete, je lepší si sehnat zástup. Bránit v nepřítomnosti bez kontroly např. zástupce, je mnohdy naprosto zbytečné a povede jen k frustraci lidí co vám pomohli.

 

V případě, že je na vesnici letí útočník s X tisícovou armádou a vám dorazilo malé množství jednotek (vždy kontrolujte se simulátorem ve shromaždišti). Kontaktujeme znalého hráče v království/alianci, event. se rozhodujeme sami a obrané jednotky posíláme pryč a domů. Jednotky které nepadly dnes, mohou bránit zítra ve větším počtu. Live to fight another day

 

 

Bodové shrnutí:

  1. Zjistíme zda útočník jde katapulty a jestli budeme bránit anebo uhýbat.

  2. Zjistíme kdo útočí, s čím útočí (třeba od spolubojovníků), kdy dorazí a kam

  3. Připravíme si zprávu dle příkladu nahoře a odešleme jako HZ či kopii konkrétním lidem

  4. Stáhneme veškeré nebránící jednotky a suroviny z napadené vesnice

  5. Zajistíme dostatek špehů, které je možné pár sekund před útokem stáhnout

  6. Zajišťujeme obilí pro jednotky a případného zástupce aby tu byl do dopadu útoku

  7. V případě že máme málo def, jednotky pošleme pryč. Konzultovat s někým znalým.

 

 

Hodně štěstí :-)

 

 

Lored 8.1.2016