Loading...
 

Pałac

 

tiki-download_file.php?fileId=364&displa

Koszt budowy

550 800 750
250    

Wymagania

Budynek główny Poziom 5
Rezydencja  
Ambasada Poziom 1

Opis

Pałac jest siedzibą króla lub królowej. W całym królestwie może istnieć tylko jeden taki budynek. Tu podejmuje się decyzję o przeniesieniu stolicy.

W danej osadzie (lub mieście) może stać tylko jedna Rezydencja albo Pałac (budynki te wykluczają się). Pałac, podobnie jak Rezydencja, daje możliwość ekspansji i założenia nowej osady bądź założenia lub przejęcia innego miasta. Inaczej niż Rezydencja, Pałac daje w sumie 3 sloty ekspansji (jeden na 10,  drugi na 15, a trzeci na 20 poziomie).

Pałac, tak jak Rezydencja, pozwala na szkolenie osadników (do założenia nowej osady) oraz (po uprzednim zbadaniu) senatorów, hersztów lub wodzów, w zależności od nacji - o ile dostępny jest niezajęty slot ekspansji.

Ponadto Pałac ma unikatową właściwość - pozwala ustanowić osadę, w której się znajduje, stolicą. Stolicy nie można przejąć, ale może ona zostać zniszczona tak, jak inne osady i miasta. Dodatkowo w stolicy można postawić pracownię kamieniarza, a pola surowców nie mają limitu poziomu.

 

Ulepszenie

Poziom         tiki-download_file.php?fileId=841 tiki-download_file.php?fileId=842 tiki-download_file.php?fileId=876
1 550 800 750 250 01:01:00 1 6
2 705 1025 960 320 01:06:00 1 7
3 900 1310 1230 410 01:13:00 1 9
4 1155 1680 1575 525 01:25:00 1 10
5 1475 2145 2015 670 01:58:00 1 12
6 1890 2750 2575 860 03:15:00 1 15
7 2420 3520 3300 1100 04:20:00 1 18
8 3095 4505 4220 1405 05:35:00 1 21
9 3965 5765 5405 1800 06:35:00 1 26
10 5075 7380 6920 2305 07:25:00 1 31
11 6495 9445 8855 2950 08:50:00 2 37
12 8310 12090 11335 3780 10:10:00 2 45
13 10640 15475 14505 4835 11:50:00 2 53
14 13615 19805 18570 6190 13:15:00 2 64
15 17430 25355 23770 7925 15:10:00 2 77
16 22310 32450 30425 10140 16:50:00 2 92
17 28560 41540 38940 12980 19:20:00 2 111
18 36555 53170 49845 16615 22:45:00 2 133
19 46790 68055 63805 21270 26:05:00 2 160
20 59890 87110 81670 27225 29:25:00 2 192

 

Czasy budowy